Máy chiếu Xiaomi

Máy chiếu Xiaomi được thiết kế như một máy chiếu thông minh toàn diện. Điều này có nghĩa là mỗi máy chiếu là một thiết bị độc lập được hỗ trợ bởi hệ điều hành Android bao gồm:
Máy chiếu laser Xiaomi, máy chiếu 4K xiaomi gia đình, máy chiếu xiaomi di động mini, máy chiếu siêu gần TV laser.

Lọc sản phẩm

Hiển thị 2 sản phẩm